Foodprofessionals staan dagelijks voor heel wat uitdagingen op het vlak van aankopen, kwaliteit en meer. Sligro-ISPC biedt hen een one-stop-shop waar ze alles vinden wat ze nodig hebben voor het succes van hun zaak of keuken. Ze kunnen bij ons terecht voor het breedste productaanbod, maar ook voor inspiratie en advies op maat. Zo kunnen ze hun vak optimaal uitoefenen en hun klanten blijven verwennen.

 

Als onderdeel van Sligro Food Group Belgium heeft Sligro-ISPC vandaag vestigingen in Antwerpen, Gent en Luik. Intussen telt het assortiment meer dan 36.000 producten, onder meer dankzij de ervaren verspartners . Elk van die producten werd door een deskundig team fijnproevers geselecteerd. Elke Sligro-ISPC-vestiging beschikt over 13 afdelingen, elk met een specifiek productgamma.

Les professionnels de l'alimentation sont confrontés chaque jour à de nombreux défis en matière d'achats, de qualité et plus encore. Sligro-ISPC leur offre un one-stop-shop où ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour la réussite de leur affaire ou de leur cuisine. Ils peuvent s'adresser à nous pour l'offre de produits la plus étendue mais aussi pour trouver de l'inspiration et des conseils sur mesure. Ainsi, ils peuvent exercer leur métier de manière optimale et ils peuvent continuer de chouchouter leurs clients.


En tant que composante de Sligro Food Group Belgium, Sligro-ISPC compte aujourd'hui des établissements à Anvers, Gand et Liège. A l'heure actuelle, l'assortiment compte plus de 36.000 produits, entre autres grâce à nos partenaires frais expérimentés. Chacun de ces produits a été sélectionné par une équipe de fins gourmets professionnels. Chaque établissement Sligro-ISPC dispose de 13 départements, chacun ayant une gamme de produits spécifique.