First Barista of Belgium 2024
Eerste editie is met één jaar uitgesteld. Inschrijvingen worden geopend in 2023. Meer informatie volgt.


Na overleg met het Ministerie en vzw Fetam  werd beslist vanaf de editie 2024 een  wedstrijd te organiseren voor de titel 'Eerste Barista van België' een officiële Meesterschapswedstrijd erkend door de Minister  bevoegd voor Middenstand bij wet van 13/05/2009 en toevertrouwd aan vzw Federation of Tablemasters.

Om deel te nemen moet de kandida(a)t(e) op Belgisch grondgebied werkzaam zijn en voldoen aan de in het reglement opgenomen punten. Deze Meesterschapswedstrijd gebeurt in drie fasen: een pre-selectie, een halve finale voor de geselecteerden van de pre-selectie waarvan hieruit 4 finalisten zullen uitkomen. De ingeschreven kandidaten (link verder hieronder), worden door het secretariaat van Fetam bevestigd via email van hun inschrijving en het verdere verloop van de wedstrijd.

 


La première édition est reportée d'un an. Les inscriptions seront ouvertes en 2023. De plus amples informations suivront.


Après concertation avec le Ministère et l'ASBL Fetam, il a été décidé d'organiser un concours pour le titre de 'Premier Barista de Belgique' à partir de l'édition 2024. Le Concours de Maîtrise officiel est reconnu par le Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions en vertu de la loi du 13 mai 2009 et est confié à l'ASBL Fédération of Tablemasters. Pour participer, le candidat doit être employé sur le territoire belge et répondre aux exigences fixées par le règlement. Ce concours d’Excellence  est organisé en trois étapes : une présélection, une demi-finale pour les  présélectionés  ou  4 finalistes seront élu. Les candidats inscrits, (lien plus bas), seront confirmés de leur inscription et du déroulement ultérieur du concours par le secrétariat de la Fetam par email.