Ann Vansteenkiste

Inspiring Masters

Raken, leren en samen dromen


Voor Fetam is inspireren een ander raken. Raken met wat je zegt, schrijft, onderneemt, creëert of doet. We willen over de service beroepen heen de leden helpen om inzichten te krijgen die hen verder brengt. Inspiratie krijgen van ‘mooie’ mensen, beroepsmensen, gepassioneerde mensen, die op dezelfde golflengte zitten en op dezelfde manier naar de horeca wereld kijken.

Bron van inspiratie


Weet je wie heel inspirerend kunnen zijn? Vakmensen die puur en direct kijken naar de wereld om zich heen. Zonder masker, zonder woorden in te slikken omdat het beter is voor de ander. Die in hun dagdagelijkse bezigheid ‘bevlogenheid’ ervaren. Een bevlogenheid die vleugels heeft die hen binnen hun vak domein ver, heel ver brengen. Zo iemand die 100 stappen verder is, daar kunnen we veel van leren, maar die staat soms ook mijlenver weg. Daar kun je zelfs tegenop gaan kijken. En dat maakt de afstand alleen maar groter. Bij Fetam hebben wij een selectie aan Inspiring Masters samengebracht die lekker dichtbij staan en dan snap je elkaar het best.

Onze inspiratie bronnen dan?


Inspiratie is absoluut maar het is zeker niet alles. Dikke van Dale geeft aan inspiratie de betekenis ‘Bezieling’ en Fetam gaat dan ook prat om binnen elke beroepsclusters die bezielers te hebben gerekruteerd die hun eigen platform volop kunnen inspireren, motiveren en informeren. Met fierheid stellen wij dan ook ons team ‘Inspiring Masters’ voor.

Toucher, apprendre et rêver ensemble


Pour Fetam, l’inspiration est une autre touche. Toucher avec ce que vous dites, écrivez, entreprenez, créez ou faites. Nous voulons aider les membres à obtenir des idées qui les rendront plus loin dans toutes circonstances de la profession du service. Inspirez-vous de professionnels passionnés, qui sont sur la même longueur d’onde et qui regardent le monde de l’hospitalité de la même manière.

Sources… d’inspiration


Savez-vous qui peut être très inspirant? Des professionnels qui regardent purement et directement le monde qui les entoure. Sans masque, sans avaler les mots parce que c’est mieux pour autrui. Qui éprouvent « enthousiasme» dans leur activité quotidienne. Un enthousiasme qui a des ailes qui les emmènent loin, très loin dans leur domaine. Quelqu’un qui est à la hauteur, nous pouvons apprendre beaucoup mais parfois c’est encore au delà du quotidien. Vous pouvez même admirer ça. Et cela ne rends que la distance encore plus grande. Chez Fetam, nous avons réuni une sélection de maîtres inspirants qui sont très proches et nous donnent le meilleur de la profession.

Nos sources d’inspiration?


L’inspiration est absolue mais ce n’est certainement pas tout. Les dictionnaires donnent le sens « inspiration » et Fetam se targue d’avoir recruté ces inspirations au sein de chaque groupe professionnel qui peuvent inspirer, motiver et informer pleinement leur propre plate-forme. Nous sommes fiers de présenter notre équipe ‘Inspiring Masters’.